همایش سیره رضوی و سبک زندگی     

زمان برگزاری:  15 مهر 1394       برگزارکننده: دانشگاه علوم قرانی سبزوار

نخستین کنفراس ملی محاسبات نرم     

زمان برگزاری: 15 مهر  1394       برگزارکننده: دانشگاه گیلان

دومین همایش ملی زنان و اعتدال و توسعه    

زمان برگزاری: 10 مرداد  1394       برگزارکننده: استانداری کرمانشاه

اولین همایش ملی  تنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران   
زمان برگزاری: 14 و 15 مهر  1394       برگزارکننده: دانشگاه شهید بهشتی تهران 

دومین همایش ملی دارو های گیاهی   
زمان برگزاری: 1و2 شهرویر 1394       برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلمی شهر کرد

همایش ملی انرژی و محیط زیست شهری  
زمان برگزاری: 17 آذر 1394       برگزارکننده: آموزشکده فنی و حرفهای سما رودهن

زمان برگزاری: 12 شهریور 1394       برگزارکننده:  کشاورزی و توسعه


 چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

زمان برگزاری: مرداد 1394       برگزارکننده:  دانشگاه محقق اردبیلی   


  سومین همایش نقش مردم در نظام اسلامی

زمان برگزاری: پاییز 1394       برگزارکننده:   حوزه علمیه قوم،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   


  سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
 
 زمان برگزاری : دوشنبه 1394/02/06 محل برگزاری : تهران - بزرگراه شهید حکیم غرب - خروجی بیمارستان میلاد - بعد از تونل - سمت چپ - دانشگاه علوم پزشکی ایران - مرکز همایش های رازی